Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Acte normative
Deciziile ședinței ordinare a Consiliului raional din 18 februarie 2020. 21.02.2020
Decizia nr.1/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțeDecizia nr.1/2 Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de învățămînt secundar general și extrașcolar în rezultatul...
 
Proiecte de decizie propuse spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 18 februarie 2020. 07.02.2020
Proiect de decizie nr.1/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțeProiect de decizie nr.1/2 Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de învățămînt secundar general și...
 
Deciziile ședinței ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019. 27.12.2019
Decizie nr.9/1 „Cuprivire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020 în primalectură”. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr, șefDirecție finanțe.Decizie nr.9/2 „Cuprivire la aprobarea  organigramei șistatului de personal al Aparatului...
 
Proiecte de decizie spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 24 decembrie 2019. 13.12.2019
Proiect de decizie nr.9/1 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2020 în prima lectură”. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr,șef Direcție finanțe.Proiect de decizie nr.9/2 „Cu privire la aprobarea  organigramei și statului de...
 
Deciziile Ședinței extraordinare a Consiliului raional din 19 noiembrie 2019. 22.11.2019
Decizia 8/1 "Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului".Decizia 8/2 ''Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului''.Decizia 8/3 "Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului".Decizia 8/4 "Cu privire la atestarea împuternicirilor...
 
Deciziile Ședinței extraordinare a Consiliului raional din 15 noiembrie 2019. 15.11.2019
Decizia 7/1 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Nisporeni”.Decizia 7/2 „Cu privire la alegerea...
 
Deciziile Sedinței ordinare a Consiliului raional din 20 septembrie 2019. 24.09.2019
Decizia nr.5/1 „Cu privire la executarea bugetului raional pentru Isemestrul  anul 2019 ”                                                                                Decizia nr.5/2 „Cu privire la modificarea deciziei nr 6/27 din14  decembrie...
 
Proiecte de decizie propuse spre consultare publică a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 20.09.2019. 12.09.2019
Proiect de decizie nr.5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I anul 2019          Proiect de decizie nr.5/2 „Cu privire la modificarea deciziei nr 6/27 din 14  decembrie 2018”Cu privire la aprobarea bugetului  raional Nisporeni in lectura a doua pentruanul 2019...
 
Sedinta extraordinara a Consiliului raional din 02.08.2019. 06.08.2019
Decizia nr.4/1  „Cu privire la alocarea surselor financiare”.Informeaza Vera Lazar, sef Directia Finante    Decizia nr.4/2 „Cu privire la înaintareacandidaturilor pentru includerea în componenţa Consiliului Electoral decircumscripţie nr. 17...
 
Proiecte de decizie propuse spre consultare publică. 01.08.2019
Proiect de decizie nr.4/1  „Cu privire la alocarea surselor financiare”. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele...
 
Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.07.2019. 25.07.2019
 Decizie 3/1 “ Cu privire laactivitatea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de SănătateNisporeni  pentru perioada anului 2018” Informează:Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate NisporeniDecizie 3/2 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare  din...
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 15 martie 2019. 22.03.2019
Decizia 2/1.  Cu privire laexecutarea bugetului raional pentru anul 2018. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.Decizia 2/2. Cu privire larestabilirea soldurilor instituțiilorde învățămînt primar,secundar general și extrașcolarîn rezultatul activitățiipentru anul 2018....
 
Sedinta ordinara din 24 ianuarie 2019. 30.01.2019
Decizia 1.1 „Cuprivire aprobarea participării Consiliul Raional Nisporeni înparteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Tulcea, România și PrimăriaorașuluiReni, Regiunea Odessa, Ucraina la Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre2014-2020””Decizia 1.2 „Cuprivire la...
 
Sedința ordinara a Consiliului raional din 14 decembrie 2018. 20.12.2018
6/1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe6/2. Cu privire la modificarea Decizienr. 7/34 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2018” cu modificările...
 
Proiecte de decizie propuse spre consultare publica. 06.12.2018
Proiect de decizie 6/1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018. Informeaza:Vera Lazar, sef Directie FinanteProiect de decizie 6/2. Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/34 din 21.12.2017 "Cu privire la aprobarea bugetului raional nisporeni in lectura a doua...
 
Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.10.2018. 25.10.2018
Decizia 5/1 Cuprivire la executarea bugetului raional pentru semestru I al anului 2018. Informează: Direcția finanțeDecizia 5/2 Cuprivire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/34 din 21 decembrie2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura II pentruanul...
 
Proiecte de decizie propuse spre consultare publica. 29.09.2018
Proiect de decizie nr.5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestru I al anului 2018. Informează: Direcția finanțe   Proiect de decizie nr. 5/2 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/34 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional...
 
Ședința Ordinară a Consiliului raional din data de 15.06.2018 18.06.2018
Decizie nr. 3.1Decizie nr. 3.2Decizie nr. 3.3Decizie nr. 3.4Decizie nr. 3.5Decizie nr. 3.6Decizie nr. 3.7Decizie nr. 3.8Decizie nr. 3.9Decizie nr. 3.10Decizie nr. 3.11Decizie nr. 3.12Decizie nr. 3.13Decizie nr. 3.14Decizie nr. 3.15Decizie nr. 3.16Decizie nr. 3.17Decizie nr. 3.18Decizie nr....
 
Ședința ordinara a Consiliului raional Nisporeni din 22.02.18. 28.02.2018
Decizia 1/1 „Cu privire la alegerea vicepreședintelui”.Decizia 1/2 „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017”.Decizia 1/3 „Cu privire la modificarea deciziei nr 7/34 din 21 decembrie 2017” Cu privire la aprobarea bugetului  raional Nisporeni in lectura a...
 
Ședința Ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 21.12.2017 22.12.2017
Decizia 7/1 „Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale  anului 2017 ”Decizia 7/2 „Cu privire la modificarea deciziei nr 7/39 din 15 decembrie 2016”Cu privire la aprobarea bugetului  raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2017 cu modificarile...
 
Pagina:
1 2 3 4 5 »»»»
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 995461
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran