Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante
Posturi Vacante
Anunț: Direcția Finanţe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei elaborarea și administrarea bugetului. 05.02.2020
Direcția Finanţe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea a2 funcții publice vacante de  specialist superior  în cadrul Secţiei elaborarea șiadministrarea bugetului.         La concurs pot participapersoane care întrunesc urmatoarele criterii:1.     Deține...
Accesări: 282
 
Anunț:Direcția Finanțe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporar vacant. 05.02.2020
Direcția Finanțe Nisporeni,anunță  concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrulSecției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporarvacant.        La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele...
Accesări: 295
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcțiile 29.01.2020
Consiliulraional Nisporeni anunță concurs la funcțiile :1.Secțiaagricultură, relații funciare și cadastru - specialist principal în problemeleplanificării și dezvoltării producției animaliere, funcție vacantă2.SecțiaAdministrație Publică - specialist, funcție temporar vacantă.La...
Accesări: 361
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcțiile: 20.01.2020
Consiliul raional Nisporenianunță concurs la funcțiile:1. Secția economie -specialist principal în atragerea investițiilor, funcție temporar vacantă.2. Serviciul Arhivă -specialist superior, funcție vacantă.La concurs pot participapersoanele:• care deţin cetăţeniaRepublicii...
Accesări: 359
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcția temporar vacantă: specialist principal în atragerea investițiilor. 30.12.2019
Consiliul raional Nisporeni  anunță concurs la funcția temporar vacantă:1. Secția economie - specialist principal în atragerea investițiilor.La concurs pot participa persoanele:• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;• posedă limba de stat;• nu a împlinit vîrsta de 63 de...
Accesări: 361
 
A n u n ț!! 23.12.2019
Direcția Finanţe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea a2 funcții publice vacante de specialist superior  în cadrul Secţieielaborarea și administrarea bugetului.        La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:1.    ...
Accesări: 376
 
A n u n ț !! 23.12.2019
Direcția Finanțe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocupareafuncțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superiorși specialist principal-temporar vacant.        La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele...
Accesări: 355
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 09.12.2019
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetatconcursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -SanitarePublice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participarea la concurs vor depuneurmătorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii și...
Accesări: 373
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 09.12.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetattermenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal înproblemele de antreprenoriat si dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participa...
Accesări: 393
 
Consiliul Raional Nisporeni anunță concurs pentru funcția de manager al Centrului Raional de tineret. 09.12.2019
ConsiliulRaional Nisporeni anunță concurs pentru funcția de manager al Centrului Raionalde tineret.Cerințe:-studii superioare-preferențial în domeniul științelor socio-umane-experiență suficientă și adecvată în lucrul cu tinerii-posedarea unei limbi străine.Dosarulva conține...
Accesări: 388
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 18.11.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal în problemele de antreprenoriat si dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participa...
Accesări: 397
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 18.11.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 364
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 28.10.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 472
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 28.10.2019
Consiliul raional Nisporeniprelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functievacanta2. Secția economie -specialist principal în problemele de antreprenoriat si dezvoltareaîntreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participapersoanele:•...
Accesări: 499
 
Secţia cultură şi turism a Consiliului Raional Nisporeni anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Şcolii de Muzică Nisporeni. 09.10.2019
CONCURS    Secţia cultură şi turism a Consiliului Raional Nisporeni anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţieivacante de director al Şcolii deMuzică Nisporeni.    Persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs lasediul Secţiei cultură şi turism...
Accesări: 527
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 19.09.2019
ConsiliulRaional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef aInstituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidațiipentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copiabuletinului;•Copiadiplomei de studii și...
Accesări: 526
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante. 19.09.2019
Consiliulraional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor lafuncțiile vacante:1. Auditorintern, functie vacanta2. Secțiaeconomie - specialist principal în problemele de antreprenoriat si dezvoltareaîntreprinderilor mici și mijlocii.La concurspot participa persoanele:•...
Accesări: 579
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 28.08.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetattermenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal înproblemele de antreprenoriat si dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participa...
Accesări: 596
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 28.08.2019
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetatconcursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -SanitarePublice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participarea la concurs vor depuneurmătorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii și...
Accesări: 598
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 05.08.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 634
 
Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»»»
Prima / Posturi Vacante
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 962929
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran