Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante
Posturi Vacante
Anunț: Direcția Finanţe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei elaborarea și administrarea bugetului. 05.02.2020
Direcția Finanţe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea a2 funcții publice vacante de  specialist superior  în cadrul Secţiei elaborarea șiadministrarea bugetului.         La concurs pot participapersoane care întrunesc urmatoarele criterii:1.     Deține...
Accesări: 319
 
Anunț:Direcția Finanțe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporar vacant. 05.02.2020
Direcția Finanțe Nisporeni,anunță  concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrulSecției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporarvacant.        La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele...
Accesări: 339
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcțiile 29.01.2020
Consiliulraional Nisporeni anunță concurs la funcțiile :1.Secțiaagricultură, relații funciare și cadastru - specialist principal în problemeleplanificării și dezvoltării producției animaliere, funcție vacantă2.SecțiaAdministrație Publică - specialist, funcție temporar vacantă.La...
Accesări: 412
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcțiile: 20.01.2020
Consiliul raional Nisporenianunță concurs la funcțiile:1. Secția economie -specialist principal în atragerea investițiilor, funcție temporar vacantă.2. Serviciul Arhivă -specialist superior, funcție vacantă.La concurs pot participapersoanele:• care deţin cetăţeniaRepublicii...
Accesări: 402
 
Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la funcția temporar vacantă: specialist principal în atragerea investițiilor. 30.12.2019
Consiliul raional Nisporeni  anunță concurs la funcția temporar vacantă:1. Secția economie - specialist principal în atragerea investițiilor.La concurs pot participa persoanele:• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;• posedă limba de stat;• nu a împlinit vîrsta de 63 de...
Accesări: 403
 
A n u n ț!! 23.12.2019
Direcția Finanţe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea a2 funcții publice vacante de specialist superior  în cadrul Secţieielaborarea și administrarea bugetului.        La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:1.    ...
Accesări: 424
 
A n u n ț !! 23.12.2019
Direcția Finanțe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocupareafuncțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superiorși specialist principal-temporar vacant.        La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele...
Accesări: 402
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 09.12.2019
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetatconcursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -SanitarePublice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participarea la concurs vor depuneurmătorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii și...
Accesări: 420
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 09.12.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetattermenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal înproblemele de antreprenoriat si dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participa...
Accesări: 437
 
Consiliul Raional Nisporeni anunță concurs pentru funcția de manager al Centrului Raional de tineret. 09.12.2019
ConsiliulRaional Nisporeni anunță concurs pentru funcția de manager al Centrului Raionalde tineret.Cerințe:-studii superioare-preferențial în domeniul științelor socio-umane-experiență suficientă și adecvată în lucrul cu tinerii-posedarea unei limbi străine.Dosarulva conține...
Accesări: 442
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 18.11.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal în problemele de antreprenoriat si dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participa...
Accesări: 438
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 18.11.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 405
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 28.10.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 515
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 28.10.2019
Consiliul raional Nisporeniprelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functievacanta2. Secția economie -specialist principal în problemele de antreprenoriat si dezvoltareaîntreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participapersoanele:•...
Accesări: 536
 
Secţia cultură şi turism a Consiliului Raional Nisporeni anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Şcolii de Muzică Nisporeni. 09.10.2019
CONCURS    Secţia cultură şi turism a Consiliului Raional Nisporeni anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţieivacante de director al Şcolii deMuzică Nisporeni.    Persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs lasediul Secţiei cultură şi turism...
Accesări: 568
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 19.09.2019
ConsiliulRaional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef aInstituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidațiipentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copiabuletinului;•Copiadiplomei de studii și...
Accesări: 565
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante. 19.09.2019
Consiliulraional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor lafuncțiile vacante:1. Auditorintern, functie vacanta2. Secțiaeconomie - specialist principal în problemele de antreprenoriat si dezvoltareaîntreprinderilor mici și mijlocii.La concurspot participa persoanele:•...
Accesări: 635
 
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante: 28.08.2019
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetattermenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:1. Auditor intern, functie vacanta2. Secția economie - specialist principal înproblemele de antreprenoriat si dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.La concurs pot participa...
Accesări: 645
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 28.08.2019
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetatconcursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -SanitarePublice Centrul de Sănătate Grozeşti.Candidații pentru participarea la concurs vor depuneurmătorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii și...
Accesări: 636
 
Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. 05.08.2019
Consiliul Raional Nisporeniprelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției PubliceMedico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti. Candidații pentru participareala concurs vor depune următorul dosar:•Formular;•Copia buletinului;•Copia diplomei de studii...
Accesări: 669
 
Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»»»
Prima / Posturi Vacante
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 984002
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran