Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
24.02.2020 Accesări: 711
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 24.02.2020 -29.02.2020

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

24.02.20

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, se

cțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie

publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Sesiune de informare

Luni

24.02.20

Ora 1000

Sala mare de ședințe

Sesiune de informare în vederea familiarizării consumatorilor cu privire la drepturile acestora și obligațiile agenților economici în raport cu consumatorii.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP)

consilierii raionali, agenții economici, consumatorii de rând

3

Vizite de ghidare şi consiliere a cadrelor didactice şi de conducere

Luni, 24 februarie

 

Gimnaziul  Călimăneşti

Grădiniţa de copii ,,Luminiţa”, Călimăneşti

 

Bejan S.

 

Colaboratorii direcţiei

 

4

Testarea tehnică a autobuzelor şcolare ( 6 autobuze)

24 -25 februaire

 

SRL „Autopavitrans”

 

 

Bejan B.

 

5

Ședință de judecată

Marți

24.02.2020

Ora: 1415

Judecătoria Ungheni

Stabilirea domiciliului copilului minor

Specialist

DASPF

Eugenia Tulbure

Specialist

DASPF

Judecător Reclamanți

6

Şedinţă de judecată

Marți

24.02.2020

Ora: 1500

Judecătoria Ungheni

Stabilirea domiciliului copilului minor

Specialist DASPF

Eugenia Tulbure

Specialist

DASPF

Judecător

Reclamanți

7

 Şedinţă de lucru cu angajaţii

 

 

Luni,  24 februarie,

ora 1500

 

Centrul metodic

 

1.Cu privire la realizarea activităţilor preconizate

2. Cu privire la vizitele de ghidare şi consiliere în instituţiile educaţionale etc.

Sterpu N.

 

8

Vizită în teritoriu

Marți

25.02.2020

Ora:0900

Zberoaia

Grozești

Valea-Trestieni

Monitorizarea prestării serviciilor sociale la domiciliu

Șef DASF

Xenia Axente,

Specialist DASPF

Șef DASPF

Specialist DASPF

Beneficiari

9

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

 

 

  Marţi,

25 februarie

 

 

 

1. Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES dinIP L.T.

,,Mircea Eliade” or. Nisporeni

2. Asistență metodologică cadrului didactic la clasă și președintelui Comisiei Multidisciplinare

Specialiştii

SAP

 

10

Desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director, etapa a II-a, în instituţiile:

Şcoala primară-grădiniţă Păruceni;  IP Gimnaziul Bălăureşti;

IP Gimnaziul Marinici; IP Gimnaziul Şendreni

Marţi, 25 februarie,

 ora 1400

 

IP LT „M. Eliade”, Nisporeni

 

 

 

Şişcanu T.

 

11

Ședință de judecată

Marți

25.02.2020

Ora:1415

Judecătoria Ungheni

Stabilirea domiciliului copilului minor

Specialist DASPF

Eugenia Tulbure

Specialist DASPF

Judecător

Reclamanți

12

Prezentarea notelor informative, rapoartelor către MECC a RM şi alte instituţii ale statului etc.

- Remiterea centralizatoarelor completate de la testarea pe eşantion reprezentativ şi a notelor informative

- Informaţie privind executarea bugetului pentru anul 2019

- Informaţie privind alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru anul 2019

- Informaţie privind alocarea mijloacelor financiare din FEI pentru anul 2019

 

 

25-26 februarie

 

 

 

 

Până la 25 februarie

 

 

 

 

 

Bejan S.

 

Apostu T.

 

Apostu T.

 

Apostu T.

 

13

Vizite de ghidare şi consiliere a cadrelor didactice şi de conducere

Miercuri,

26 februarie

Gimnaziul  „V. Dumbravă”,  Cioreşti

Grădiniţa – creşă ,,Dumbrăvioara”, Cioreşti

 

Bejan S.

 

Colaboratorii direcţiei

 

14

Consiliul de administraţie

 

Miercuri,

 26 februarie

ora 800

 

Centrul metodic

1. Executarea bugetului în instituţiile şcolare pentru anul

financiar 2019.

2. Cu privire la pregătirea lotului olimpic raional pentru

Olimpiada republicană, ediţia 2019.

3. Despre aplicarea Instrucţiunii privind procedurile

specifice de examinare a elevilor cu Cerinţe educaţionale

speciale, condiţii specifice

4. Cu privirea la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei la Volei

Sterpu N.

Apostu T.

 

Andronache M.

 

Drumea O.

 

Ciobanu O.

 

 

15

Vizită în teritoriu

Miercuri

26.02.2020

Ora: 0900

Iurceni, Cristești, Bursuc

Monitorizarea prestării serviciilor sociale la domiciliu

Șef DASPF

Xenia Axente,

Specialist DASPF

Șef DASPF

Specialist DASPF

Beneficiari

16

Ședință de lucru

 

Miercuri

26.02.2020

Ora 1000

 

 

 

sala mică de ședințe

 

Însămînțarea   artificială a bovinelor

Crearea Asociației crescătorilor de ovine și caprine”.

Vicepreședintele raionului

Victor Tulbure

Șef secție  Grigore Florea

Specialiștii de însămănțare artificială  a bovine

Deținătorii de ovine și caprine

17

Ședința ordinară a Colegiului Consultativ

Miercuri

26.02.20

Ora 11.00

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la îndeplinirea Hotărârii Colegiului Consultativ nr.3 din 28.03.19 referitor la acțiunile de cooperare între SPD și APL în domeniul salubrăzării și amenajării teritoriilor, prevenirii cazurilor de ardere a vegetației uscate și deșeurilor.

2. Cu privire la desfășurarea procesului de încorporare a tinerilor din raion în rândurile Armatei Naționale și Trupelor de Carabinieri.

3.Înaintarea propunerilor de către SPD pentru elaborarea Planului consolidat de activitate a Colegiului Consultativ pentru anul 2020.

Ana Buhnea, șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Preşedintele raionului,

Primarul or.Nisporeni,

Serviciile desconcentrate

18

Ședință de supervizare

Joi

27.02.2020

Ora:0900

DASPF

Revizuirea dosarelor ”Îngrijire socială la domicliu”.

Specialiști DASPF

Specialiști DASPF

Lucrători sociali

19

Campania de infromare și sensibilizare publică "O zi anticorupție în raionul Nisporeni"

Vineri

28.02.20

 

 

Sesiune de informare a primarilor, contabililor, serviciilor desconcentrate, agenților, directorii adjuncți din cadrul instituțiilor educaționale, șefii de grădiniță,  economici, populației privind fenomenul corupției, obținerea dezaprobării publice a corupției și denunțarea cazurilor de corupție

Silvia Postică, sp.principal Secția Administrație Publică

Dumitru Ciochină, sp cultură, tineret și sport, Primăria orașului

Andronache M.

DÎTS

 

 

primari, contabili, serviciilor desconcentrateagenților economici, directorii adjuncți din cadrul instituțiilor educaționale, șefii de grădiniță, cetățeni

20

Delegarea lotului olimpic la Olimpiada republicană la disciplina Matematica

Vineri,

28 februarie

 

 

Andronache M.

 

21

Sesiune de informare privind punerea în aplicare a documentelor de eficientizare a sistemului educaţional

Joi, 27 februarie

ora 1000

 

OLSDÎ Chişinău

 

Sterpu N.

 

22

Comisia raională a copilului aflat în dificultate

28.02.2020

Ora:1330

Sala mică

Oferirea suportului financiar la familiile cu copii în situații de risc

Specialiști DASPF

Membrii comisiei

Asistenți sociali

23

Monitorizarea        expluatării drumurilor publice locale în perioada rece a anului.

Permanent

r. Nisporeni

Verificarea pregătirii drumurilor locale.

Șef Secția CDT

Savelie TIPA

Specialiștii Secției CDT.

24

Colectarea chestionarelor prtivind propunerile de proiect pentru reabilitarea sistemelor de ilumunat stradal amplasate pe teritoriul primăriilor din raion în conformitate cu circulara  Agenției de Eficienta Energetica

Pe parcursul săptămânii

r. Nisporeni

Colectarea informațiilor

Sp. Pr. Secția CDT

Vladimir LUNCAȘ

Specialiștii SCDT.

Primarii localităților și primăriile din raion.

25

Colectarea informațiilor prtivind proiectele elaborate si care urmeaza sa fie elaborate pentru gaze naturale cu presiune medie si joasa amplasate pe teritoriul primăriilor din raion în conformitate cu circulara  ANRE din 29.01.2020

Pe parcursul săptămânii

r. Nisporeni

Colectarea informațiilor

Șef Secția CDT

Savelie TIPA

Specialiștii SCDT.

Primarii localităților și primăriile din raion.

26

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

 

Conform graficului,

SAP

.

Asistență psihopedagogică copiilor cu probleme în dezvoltare, copilului cu tulburări din spectru autist conform graficului elaborat – sediul SAP

Specialişti SAP

 

27

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

 

Zilnic

 

Aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 357 cu referire la determinarea dizabilității. Completarea formularului nr. 5.

Specialiştii

SAP

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 995461
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran