Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Proiecte de decizie propuse spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 18 februarie 2020.
Proiecte de decizie propuse spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 18 februarie 2020.
07.02.2020
Text:
 

Proiect de decizie nr.1/1 Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2019. Informează: Vasile Mărcuță, președintele raionului, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

Proiect de decizie nr.1/2 Cu privire la restabilirea soldurilor instituțiilor de învățămînt secundar general și extrașcolar în rezultatul activității pentru anii 2018 și 2019. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Proiect de decizie nr.1/3 Cu privire la activitatea Direcției asistență socială și protecție a familiei pentru anul2019. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Proiect de decizie nr.1/4 Cu privire la activitatea ÎM „Centrul Stomatologic Nisporeni” pentru anul 2019. Informează: Ion Cibotaru, șef ÎM Centrul Stomatologic

Proiect de decizie nr.1/5 Cu privire la activitatea Secției construcții și dezvoltarea teritoriului. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Proiectde decizie nr.1/6 Cu privire implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Nisporeni 2013-2020. Informează: Victor Tulbure, vicepreședintele raionului, Nina Guțanu, șef Secție economie.

Proiect de decizie nr.1/7 Cu privire la executarea Deciziilor Consiliului raional adoptate pe parcursul anului 2019. Informează:Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.

Proiect de decizie nr.1/8 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2020. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

Proiect de decizie nr.1/9 Cu privire la casarea mijloacelor fixe, ce se află labilanțul Direcției Invățămînt, Tineret și Sport. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

Proiect de decizie nr.1/10 Cu privire la  alocarea din componenta raională a  sumei de 110,0 mii lei  pentru compensarea cheltuielilor detransport cadrelor didactice, înscopul  deplasării în instituţiile de învăţământ din altă localitate decât cea de reşedinţă. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret șisport.

Proiect de decizie nr.1/11 Cu privire  la aprobarea  numărului  suplimentar de ore, ce depașeste 1,25 norme didactice   în anul de studii 2019-2020. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

Proiect de decizie nr.1/12 Cu privire la modificarea componenței Consiliului Consultativ al Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/7 din 17.09.2015 cu modificările ulterioare. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

Proiect de decizie nr. 1/13 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.9/30 din 10.12.2015 „Cu privire la delegarea membrilor consiliului SocietățiiS.A. Apă Canal Nisporeni și împuternicirea de reprezentare la adunarea generală a acționarilor”, cu modificările ulterioare și Deciziei Consiliului raional nr.2/24 din 15.03.2019 „Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești, învederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nîrnova””. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.

Proiect de decizie nr.1/14 Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Nisporeni și utilizarea mijloacelor acestora în anul 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional.

Proiect de decizie nr.1/15 Cu privire la dispunerea efectuării misiunilor de audit intern financiar. Informează.Victor Ivanov, auditor intern

Proiect de decizie nr.1/16 Cu privire la numirea dnei Bolun Mariana în funcția de,,manager’’ al Centrului raional de tineret Nisporeni. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse-umane

Proiect de decizie nr.1/17 Cu privire la acordarea împuternicirilor președintelui raionului. Informează: Rodica Potînga, specialist principal Serviciul resurse-umane

Proiect de decizie nr.1/18 Cu privire la modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP Spitalul raional Nisporeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 9/7 din 24.12.2019. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul Raional Nisporeni.

Proiect de decizie nr. 1/19 Cu privire la aprobarea statelor de personal şi organigramei Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Nisporeni pentru anul 2020. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul Raional Nisporeni.

Proiect de decizie nr. 1/20 Cu privire la permiterea cumulării de 0,25 unitate de medicde familie în  Instituția medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Nisporeni. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni.

Proiect de decizie nr. 1/21 Cu privire la aprobarea planurilor de acțiuni pentru anul 2020 privind realizarea și implementarea programelor de sănătate. Informează: Ion Cibotaru, medic coordonator CSP Nisporeni.

Proiect de decizie nr. 1/22 Cu privire la modificarea deciziei nr.3/17 din 11iulie 2019 cu privire la institirea Comisiei raionale privind protecția drepturilor omului. Informează: Sergiu Sococol, vicepreședintele raionului.

Proiect de decizie nr. 1/23 Cu privire la anularea / scutirea datoriilor acumulate pentru locațiune și servicii comunale. Informează: Sergiu Zmeu, secretar interimar al Consiliului raional, Nina Guțanu, șef Secție economie.

Proiect de decizie nr. 1/24 Cu privire la instituirea Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Nisporeni și aprobarea Regulamentului acestuia. Informează: Silvia Postică, specialist principal Secția adminstrație publică.

Proiect de decizie nr. 1/25 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Informează: Tatiana Drumea, șef interimar Secția administrație publică.

Proiect de decizie nr. 1/26 Cu privire la transmiterea colectivelor artistice  cu titlu „model”. Informează: LilianZbîrnea, șef Secție cultură și turiSm, Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Proiect de decizie nr. 1/27 Cu privire la aprobarea programului modificat a lucrărilorde reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 a raionului Nisporenidin fondul rutier. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltareateritoriului.

Proiect de decizie nr. 1/28 Cu privire la primirea de la balanța primăriei com. Boldurești cu titlu gratuit la balanța Consiliului raional Nisporeni a drumului _____ . Informează: SavelieTipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

Proiect de decizie nr. 1/29 Cu privire la completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Nisporeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 7/1 din 15 noiembrie 2019. Informează: Ion Gangan, consilier raional.

Proiect de decizie nr. 1/30 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic și alocarea surselor financiare în acest scop. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Proiect de decizie nr. 1/31 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Paiucov Alexandru. Informează:Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecția familiei.

Proiect de decizie nr. 1/32 Cu privire la premierea sportivilor de performanță.Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

Proiect de decizie nr. 1/33 Cu privire la alocarea surselor financiare.  Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Proiect de decizie nr. 1/34 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020. Informează: Sergiu Zmeu, secretari nterimar al Consiliului raional.

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Proiecte de decizie propuse spre consultare publica a Sedintei ordinare a Consiliului raional din 18 februarie 2020.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 995466
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran