Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Despre Raion / Geografia
Aşezarea geografică a raionului Nisporeni şi Populaţia
Text:
Aşezarea geografică a raionului Nisporeni şi Populaţia
Relieful, Zăcămintele, Calcarul pentru construcţie, Solurile
Clima şi Apele de suprafaţă şi apele subterane
 

Teritoriul este cuprins între paralele 47 00` şi 47 16`` latitudine nordică şi 28 00 şi 28 00` longitudine estică, iar centrul geografic al or. Nisporeni are coordonatele geografice 47 05` latitudine nordică şi 28 13`` longitudine estică, la distanţe aproximativ egale faţă de punctele extreme de Nord şi de Sud ale Republicii Moldova (Naslavcea - la Nord şi Giurgiuleşti - la Sud). Pentru o mai amplă informatie puteţi intra pe site-ul http://www.geoportal.md  unde ve-ţi putea vizualiza harta raionului, insclusiv străzile orasului Nisporeni.

Raionul Nisporeni este situat în cadrul podişului Moldovei centrale iar în partea de vest se mărgineşte cu râul Prut, care constituie graniţa dintre România şi Republica Moldova. Suprafaţa raionului constituie 62,9 mii ha, din care terenuri arabile -19,43 mii ha, plantaţii multianuale – 8,22 mii ha, terenurile Fondului silvic de stat- 15,2 mii ha, terenurile Fondului apelor de stat – 0,72 mii ha.

 

Populaţia

Populaţia totală conform datelor recensământului din anul 2004 constituie 64 924 persoane, din care 32088 bărbaţi şi 32836 femei. De naţionalitate moldoveni – 95,3 %. Persoanele în vîrstă aptă de muncă – 40069, sau 61,7 %; pensionari – 8683 persoane. În zona rurală locuiesc 52819 persoane, sau 81,4 % din numărul total, iar în zona urbană – 12105 persoane ( 18,6 %). Populaţia economic activă din raion constituie 38,6 mii persoane.

Populaţia raionului a scăzut de la 67447 de locuitori în 1989, la 64 924 de locuitori în 2004. În prezent  se estimează că locuiesc 60722 persoane. Veniturile mici şi lipsa locurilor de muncă au determinat pe mulţi oameni să lucreze peste hotare, declanşând o migraţie considerabilă (în Federaţia Rusă, Italia, Portugalia, Grecia ş.a.m.d.), mai ales a persoanelor bine calificate. Acestui fenomen i se adaugă şi natalitatea redusă. Problema se agravează şi prin faptul, că multe familii plecate îşi iau şi copiii cu ei, reîntoarcerea acestora înapoi în localitatea natală fiind incertă.

 
Prima / Despre Raion / Geografia
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 995457
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran