Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Serviciile publice descentralizate
Politici economice
Text:
Politici economice
Secția agricultură, industria prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru
Direcția Învățămînt, tineret și sport
Direcția Finanțe
Direcția asistență socială și protectie a familiei.
Aparatul președintelui
Secția cultură și turism
 

Secţia construcţii şi dezvoltare a teritoriului

 Adresa: MD 6401 or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, etajul I

Telefon/Fax:(264) 22-088

 

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea construirii şi întreţinerii, în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor şilocurilor publice; coordonarea şi supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării construcţiei reţelelor de telecomunicaţii şi de gazificare a raionului.

Secţia Construcţii,Gospodărie Comunală şi Drumuri este responsabilă de asigurarea construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apei, determificare; salubrizarea localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere. Promovează politica dezvoltării transportului în raion.

                     

Secţia  construcţii şi dezvoltare a teritoriului

Nr

Numele, prenumele

Funcţia deţinută

Telefon

Biroul

1.

Savelie Tipa 

Şef secţie

2-20-88

109

2.

Dumitru Șișcanu

Sp. princ. în probl. reţele de drumuri

2-25-57

109

3.

Vladimir Luncașu

Sp. princ. în probl. gospodăr. comunale și eficiența energetică

2-25-57

109

4.

Petru Popa

Sp.  princ. în construcţie

2-25-57

109

                                                                                                                                                                                                                                   

 Secţia economie

Adresa: MD 6401 or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, etajul I

Telefon/Fax: (264) 23-796

Activează ca subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Nisporeni. Sarcina de bază a secţiei constă în asigurarea implementării politicii social-economice a statului, promovarea reformelor prin participarea la elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative cu privire la dezvoltarea social-economică a unităţilor administrativ-teritoriale. Secţia Economie este responsabilă de elaborarea periodică a prognozelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare; de colaborarea în cadrul euroregiunilor din care raionul face parte.

 

Secţia economie

Nr

Numele, prenumele

Funcţia deţinută

Telefon

Biroul

1.

Nina Guțanu

Şef secţie

2-37-96

106

2.

Sp. princ. în probl. antreprenoriat, dezvoltarea ÎMM (licenţiere)

2-22-27

107

3.

Tatiana Lupei

Sp. princ.în probl. elabor. program. strategi. de dezvoltare teritorială

2-22-27

107

4.

Maria Sîrbu

Sp. princ. în probl. achiziţiilor publice

2-22-27

108

6.

Sp.  princ.în atragerea investițiilor

2-68-53

106

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Serviciile publice descentralizate
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 943275
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran