Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Despre Raion / Economia
Economia raionului Nisporeni în perioada anilor 2003-2007
Text:
Economia raionului Nisporeni în perioada anilor 2003-2007
Economia raionului în perioada anilor 2008-2011
 
I N F O R M A Ţ I E
privind dezvoltarea social economică a raionului Nisporeni
Nr.
Denumirea indicatorilor
Unitatea de măsură
2003
2004
2005
2006
2007
1.
Volumul producţiei industriale
În preţuri curente
mii lei
57215
37903
97521
40078
47037
În preţuri medii
mii lei
55183
41691
99400
39014
37118
2.
Producţia agricolă, preţuri comparabile
mii lei
129900
141400
158737
178179
3.
Investiţii în capital fix
mii lei
9346,3
57051,6
13141,2
34256,5
135761,9
4.
Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport
mii tone-km
8,0
8,0
30,1
33,6
6,1
5.
Parcursul pasagerilor
mii pas.-km
16566,5
18910,9
22095,1
21942,2
23229,8
6.
Mărfuri transportate de întreprinderile de transport
mii tone-km
566,5
676,6
1161,0
503,3
396,8
7.
Numărul aparatelor telefonice
mii aparate
8599
11310
13557
15376
16673
8.
Vînzări de mărfuri cu amănuntul
mii lei
44963,0
69278,2
114876,9
135384,9
176435,9
           din care prin unităţi comerciale
mii lei
38182,6
45648,4
61802,8
74388,0
97197,7
9.
Servicii cu plată prestate populaţiei
mii lei
14716,6
29532,4
32789,5
38009,8
47999,9
10.
Numărul agenţilor economici, total
unităţi
17970
18043
18890
19714
19804
din care:
11.
gospodării ţărăneşti
unităţi
17588
17630
17633
18434
18434
12.
Numărul întreprinderilor mici şi mijlocii
unităţi
1253
1293
1349
1424
1511
13.
Lungimea drumurilor cu acoperire rigidă
km
28.6
28.6
28.6
28,6
28.6
14.
Numărul locurilor noi de muncă create
unităţi
178
219
139
73
367
15.
Mărimea  medie a pensilor lunare
lei
188
240
347
402
442
16.
Salariul mediu lunar al unui salariat  pe raion
lei
568
689
853
1108
1296
agricultură
lei
551,8
515,3
742,0
934,7
1273.6
industrie
lei
641,3
762,3
976,4
1038,6
1362.9
construcţia
lei
844
1040
1127
1404,5
1565.4
transporturi
lei
1265,6
1632,5
2267,8
2562,2
2884.5
activitatea financiară
lei
1006,8
1375,5
1482,9
1483,3
1847.5
administraţia publică
lei
693,6
838,9
986,4
1526,6
1709.5
învăţămînt
lei
459,6
529,5
653,5
911,3
965.5
din care profesorii
lei
698,2
812,2
991,4
1403,5
1560.0
sănătate
lei
487,8
805,9
963,9
1207,5
1573.0
din care medicii
lei
960,4
1739,9
2128,7
2475,2
3502.0
17
Bugetul Public Naţional
mii lei
34278,5
42497,7
47087,6
46158,7
50258.6
Bugetul de stat
mii lei
4842,0
12902,9
13297,9
9051,3
10078.1
Bugetul local
mii lei
17598,7
14681,6
14704,2
14518,5
15913.2
Bugetul asigurărilor sociale
mii lei
11837,8
13291,7
17250,1
20269,3
22428.1
Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
mii lei
-
1621,5
2006,5
2319,6
3398.4

 
Prima / Despre Raion / Economia
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 943279
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran